Klinika stomatologiczna Zabrze

Zakres chirurgii stomatologicznej

Klinika stomatologiczna Zabrze
Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa, jako lekarzy zajmujących się operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny i zależny j.